چرا هنوز در بازاریابی شبکه ای به نتیجه دلخواهم نرسیدم

توضیحات

تقریبا هیچ کس در بازاریابی شبکه ای در زمان دلخواه اولیه به نتیجه دلخواهش نمیرسد زیرا در مسیر کاری موانعی به وجود میاید که در لحظه شروع کار هرگز آنها را پیشبینی نمیکردید و این موانع زمان رسیدن شما به اهدافتان را به تعویق می اندازد.
حال چطور میتوان به راحتی بر این موانع غلبه کرد و آنها را پشت سر گذاشت؟

یکی از راهکارهای اساسی برای غلبه بر این موانع که سرعت رشد شما و اعضای سازمانتان را چندین برابر می کند را در پادکست چرا هنوز در بازاریابی شبکه ای به نتیجه دلخواهم نرسیدم بررسی کرده ایم.

  • در این پادکست می آموزید که چگونه عاشق شغلتان باشید و هر کسی را عاشق بازاریابی شبکه ای کنید.
  • می آموزید که سرعت رشد خودتان و اعضای سازماتان را در بازاریابی شبکه ای تا چندین برابر افزایش دهید.