کتاب صوتی دایره اول (رندی گیج)

پیش نمایش

مقدمه
خیلی از افراد در جاهایی نامناسب به دنبال تکثیر می گردند یا این که نمی دانند چنین چیزی به کل وجود دارد یا خیر. آنها به اشتباه نتیجه نه چندان خوب کارهای خود را از چشم بالاسری یا افرادی می بینند که در گروه آنها حضور دارند؛ اما صورت اصلی مسئله این نیست: به عبارتی این ما هستیم که جو کلی سازمان را مشخص می کنیم و رفتارها را مدل سازی می کنیم.
متأسفانه به دلیل ماهیت ذات بشری، به نظر می رسد که از اتفاقات بد حدود 90 درصد و از اتفاقات خوب حدود 40 یا 50 درصد آن تکثیر می شود؛ بنابراین اقدامی که ما در رأس سازمان انجام می دهیم تأثیر به سزایی بر سطوح پایینی سازمان می گذارد. ما تعیین کننده فرهنگ تیمی هستیم و این فرهنگ تیمی یا به صورت مثبت یا به شکلی منفی خودش را نشان می دهد.
کتاب دایره اول درمورد تکثیر و چگونگی تنظیم سرعت رشد مجموعه شما در بازاریابی شبکه ای صحبت می کند. این کتاب به شما آموزش می دهد که سازمان شما بر اساس چه نوع اصولی اداره می شود و نیز تعین میکند که چگونه رشد مجموعه تان در سطوح پایین تر را کنترل کنید.

فهرست مطالب کتاب دایره اول
فصل اول: همانند سازی کجاست؟
فصل دوم: قدرت ذهن
فصل سوم: انجام کار درست
فصل چهارم: حجم مصرف
فصل پنجم: بارش باران
فصل ششم: آب دادن به ریشه‌ی اصلی
فصل هفتم: فروش بلیط
فصل هشتم: تشویق‌ کننده باشید اعلام‌ کننده
فصل نهم: پیشگیری از ورود به بن‌ بست
فصل دهم: رهبری قبیله

 

محصولات و مطالب مرتبط

توضیحات تکمیلی

حجم فایل

زمان

فهرست