جلسه صوتی زمینه سازی و دعوت تلفنی

پیش نمایش

دعوت صحیح و اصولی یکی از مهمترین و اصلی ترین مراحل کار است زیرا اگر دعوت را به درستی انجام دهید، کار شما در معرفی کار نیز بسیار ساده تر خواهد بود اما در صورتی که دعوت به درستی انجام نشود در مرحله معرفی، کار شما بسیار سخت تر خواهد شد زیرا پراسپکت شما با گارد در جلسه معرفی کار حضور پیدا کرده است.

یکی از مهمترین مسائلی که با دعوت نادرست به وجود می آید این است که پراسپکت های شما اصطاحا به مهره های سوخته تبدیل میشوند و از آن پس به سختی میتوان دوباره آنها را به کار دعوت کرد.

مواردی که در این جلسه آموزشی می آموزید:
زمینه سازی صحیح برای دعوت.
دعوت از تمام افراد بازار سوخته.
دعوت چند مرحله ای با استفاده از ارزش گذاری.
کنجکاو سازی افراد برای حضور در جلسه معرفی کار.
دعوت صحیح از کسانی که میدانند شما بازاریابی شبکه ای کار میکنید.
دعوت از کسانی که قبلا در بازاریابی شبکه ای فعالیت داشتند و نتیجه نگرفته اند.
دعوت از کسانی که قبلا در شرکت شما فعالیت داشته اند و نتیجه نگرفته اند.

توضیحات تکمیلی

زمان

77 دقیقه

حجم فایل

70 مگابایت

فهرست