25
۳۷,۹۰۰ تومان

دوره جامع پیگیری حرفه ای و حل آبجکشن ها در بازاریابی شبکه ای

در این دوره به شما آموزش خواهیم داد که با چند مرحله پیگیری افراد سازمان خود را به سازمانی وفادار و ماندگار تبدیل کنید. یادگیری اصول صحیح فالو باعث خواهد شد تا افراد پس از معرفی در مدت زمان کوتاه تری وارد سازمان شما شوند، در مدت زمان کوتاه تری آموزش ببینند، آموزش پذیری بالاتری داشته باشند، و در نهایت همیشه در سازمان شما حضور داشته باشند و در حال رشد باشند. به نظر من شگفت انگیز است که شما سازمانی وفادار و آموزش پذیر داشته باشید که هر روز افراد وفادار و آموزش پذیر جدیدی را به سازمانتان اضافه می کنند.

55
۱۶۰,۰۰۰ تومان