کتاب صوتی چگونه فوق ستاره فروش شوید

از کتاب چگونه فوق ستاره فروش شوید چه خواهیم آموخت؟ این کتاب به شما این مهارت ها را می‌شناساند و…

13
۱۲,۰۰۰ تومان

دوره حرفه ای فروش در بازاریابی شبکه ای

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ یکی از اشتباهاتی که بازاریابان شبکه ای اکثرا مرتکب آن می شوند،…
19
۹۹,۰۰۰ تومان