اصول و قواعد دعوت حرفه ای

در این دوره به شما می آموزیم که چگونه افراد را به گونه ای به جلسه معرفی کار دعوت کنید که با اشتیاق در جلسه معرفی حاضر شوند و به تمام صحبت های پرزنتور با دقت گوش دهند و تکنیک های دعوت از افراد در شبکه های اجتماعی و شبکه های مجازی را نیز در این آموزش به شما خواهیم آموخت. این مرحله مدت زمان ورود افراد جدید به سازمانتان را کوتاه تر کرده و سرعت رشد شما و سازمانتان را به سه برابر افزایش خواهد داد.

29
۶۰,۰۰۰ تومان