اصول موفقیت در بازاریابی شبکه ای

در این دوره آموزشی تمام قوانین و اصولی را که لازم است برای موفقیت در تجارت بازاریابی شبکه ای بدانید را در اختیارتان قرار خواهیم داد. این دوره آموزشی اطلاعات ضروری شما را در زمینه شغلتان بالاتر میبرد تا در آموزش های بعدی با اعتماد به نفس و سرعت بیشتری داشته باشید و بتوانید درمورد شغلتان با دیگران با اعتماد به نفس بیشتری صحبت کنید.

33
۳۲,۰۰۰ تومان