فالوی اتوماتیک در بازایابی شبکه ای (تام شرایتر)

آیا پشت تلفن معذب هستید و خجالت می کشید؟ آیا متنفرید از این که چند بار به یک نفر زنگ بزنید و از او بپرسید، اطلاعاتی را که برایت فرستادم خواندی؟ تصمیم گرفتی؟ آیا شرایط تو تغییر کرده است؟ " به کارگیری فالوی اتوماتیک شما را از اتلاف وقت برای گذاشتن پیام هایی که هیچ وقت جوابی به آنها داده نمی شود راحت می کند. و اگر نمی دانید چرا پراسپکتها جواب تلفن تان را نمی دهند من دلیلش را به شما می گویم: " آنها نمی خواهند با شما صحبت کنند." شاید آن ها نمی توانند راحت به شما "نه" بگویند، یا شاید زمان مناسبی برای آنها نیست. اما یادتان باشد دلیل پراسپکتها برای جواب ندادن به شما این است که نمی خواهند به چیزی که از قبل به آنها پیشنهاد کرده بودید "بله" بگویند آیا می توان این شرایط را تغییر داد؟ بله، حتما. ولی در حال حاضر جواب پراسپکتها به شما "نه" است.

حالا ببینیم فالوی اتوماتیک چطور کار می کند فالوی اتوماتیک پیشنهادی را که به پراسپکت داده اید به طور مستمر به او یادآوری می کند. پیشنهاد شما هر روز یا هر هفته به یاد او می آید و وقتی که زمان مناسب برای استفاده از پیشنهادتان می رسد خودشان شما را به یاد می آورند. در این شرایط با مهر و محبت شما را به یاد می آورند چون با تلفن های مدام آنها را ناراحت و عصبی نکردید.

فالوی اتوماتیک یعنی ١- عدم برقراری تماس تلفنی با گذاشتن پیام صوتی برای پراسپکت و صفر بودن احتمال پذیرفته نشدن پیشنهاد توسط پراسپکت ۲- زمان فالوی شما به صفر می رسد و می توانید این زمان را صرف پراسپکت سازی افراد بیشتری کنید


برای دسترسی به ادامه این مقاله لازم است که اشتراک مطالعه و یا اشتراک ویژه داشته باشید برای تهیه اشتراک مطالعه روی این قسمت و برای تهیه اشتراک ویژه روی این قسمت کلیک کنید
فهرست